Hakkımızda

Kendi insan kaynağını yetiştirebilen işletmeler rakiplerine göre her zaman avantajlı olacaklardır.


ÜRÜNÜ İNSAN ÜRETECEĞİNDEN İNSAN ÜRETMENDEN İŞLER BAŞLAMAZ..


Bu felsefe ile 2012 yılında profesyonel olarak uygulama hizmetlerine başlayan Gemba Partner,  Japon yönetim ve üretim sistemlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, israftan uzak, verimli  yönetim anlayışı ile ülke sanayisinin ve ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sistem entegrasyon firmasıdır.

DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

  • Saha odaklı yaklaşımla danışmanlık hizmeti kaizen ile sonuçlandırılarak birlikte kazanılan tecrübeye dönüşüyor.
  • OJT ( On the Job Training) Uygulamaları ile çalışmalar teoriden pratik uygulamalara dönüşüyor.

GENCHI GENBUTSU İLKESİ :

PROBLEM SAHADAYSA ÇÖZÜMÜ DE SAHADA ARANMALIDIR. 


 

  • Uygulayıcı Ekiplerin Eğitilmesi
  • Kaizenin her alanda uygulanması
  • Kaizen ile İnsanın Gelişmesi
  • Yeni Liderlerin Yetiştirilmesi