Can Erdenir

İstanbul , 1967 doğumludur. Alman Lisesi ve ODTÜ Makina Müh. Bölümü ardından İ.Ü. İşletme Fak. Uluslararası İşletmecilik İhtisas Programı’nı tamamlamıştır.,

1994 yılında T. Şişe ve Cam Fabrikaları Cam Ev Eşyası Grubu’nda Geliştirme Müh. olarak çalışmaya başlamış , grup bünyesinde ihtiyaç duyulan özel amaçlı makinaların  ilgili fabrikalar için tasarımı , montajı ve devreye alınması faaliyeti kapsamında ; çay bardağı paketleme hattı, cam tuğla  paketleme hattı, cam tuğla boyama hattı ve arıtma sistemi projelerinde görev almıştır.

2001 yılında yeni kurulmakta olan Toyotetsu Fabrikası’nda Bakım Şefi olarak görev almış  olup,  6 ay süreyle Japonya’da Bakım ve Japonca eğitimi aldıktan sonra TPS esaslarına göre minimum düzeyde  ürün ve yarı ürün ile çalışmak üzere kurgulanmış  fabrikada ; üretim makinaları , yardımcı tesisler ve fabrika içi taşıma makinaları olmak üzere , bakımın  gerekli olduğu tüm  alanlarda  fabrikanın ihtiyaçlarına cevap vermek  adına bir  bakım ekibinin kurulması ve geliştirilmesi, planlı bakımlar, acil müdahale yönetimi, yedek parça siparişi ve yönetimi , ayrıca çok sayıda geliştirme projesi görevlerini yürütmüş, TPM, Günlük Bakım gibi uygulamaları devreye almıştır.

Sonraki yıllarda  aynı fabrikada Mühendislik Müdürlüğü görevinde hat kurulumları ve ürün geliştirme , Üretim Kontrol Müdürlüğü görevinde  üretim planlama , fabrika içi ve dışı lojistik ve yurtdışı alt parça ve malzeme siparişi ve yönetimi gibi süreçleri yönettikten sonra Kalite Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. Kalite süreç yönetiminde ise fabrika içi Kalite Kontrol, Kalite Güvence faaliyetleri ile birlikte, tedarikçi kalite faaliyetlerini de yönetmiştir.

Daha sonra Kalite ve Bakım bölümlerinin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Toyotetsu’daki 15 yıllık hizmeti tamamladıktan sonra  Mart 2018’e kadar Birinci Otomotiv’de üretim, üretim planlama , bakım ve sevkiyattan sorumlu olarak Fabrika Müdürlüğü yapmış, daha sonra serbest danışmanlığa başlamıştır.

Can Erdenir

TPS / TPM Uzmanı


Özet Bilgiler


TPS
Kaizen yönetimi
5S
TPM Yönetimi
Kanban yönetimi
Maliyet azaltımı
Yerinde Kalite
Proje Yönetimi
Tedarikçi Kalite
Standart çalışma
Şişe Cam
Toyotetsu Turkiye
Birinci Otomotiv