Saha Yönetimi ve Geliştirme Sistemleri

Operasyonel Yönetimin En Etkili Yolu


Saha Yönetimi Nedir ?Her işletmenin nihai amacı değişen piyasa koşullarına rağmen ayakta kalabilmek varlılığını sürdürebilmektir. Bu amacı sağlayabilmek için kar etmek ve karlılığı koruyabilmek gerekir. Genel stratejiler, hedefler yönetim tarafından belirlense de genel olarak bu stratejiler sahaya indirilmez.

Şirketlerin ana hedeflerini gerçekleştirebilmek için operasyon sahasının ve faaliyetlerinin günlük olarak yönetilmesi esastır. Organizasyonun en üstünden en altına kadar sorumluklar ve görevlerin belirlenmesi, doğru kontrol araçlarının sahaya entegre edilmesi ile günlük ortaya çıkan problemler minimize edilir. Böylece günlük olarak korunan saha etkinlik performansı Saha Yönetimi ile sürdürülebilir hale getirilmektedir.Saha Yönetimi ve GeliştirmeTüm işletmelerin ortak problemleri üst yönetime paralel günlük operasyonel yönetimini hayata geçirememesidir. Günlük meydana gelen problemlerin direk etkileri üst yönetimin ana hedeflerinin gerçekleşmeme nedenleri ile direk etkilidir. Operasyonel faaliyetler yönetim parametreleri ile entegre olmayınca ortaya çıkan kayıplar anlık görülememektedir. Bu kayıpların aylık toplantı ve raporlarla takibi ortaya çıkan kayıpların etkilerini azaltabilecek nitelikte değildir.

Saha yönetimi ve Geliştirme Sistemleri TPS ve Yalın Üretim enstrumanlarının operasyonel faaliyetlere entegre edilmesi ile birlikte günlük saha yönetim kültürünün oluşturulmasını sağlar. P-D-C-A yönetiminin hayata geçmesi ile tüm parametreler izlenebilir, kayıplar ve problemler günlük olarak takip altına alınarak kayıp etkileri azaltılabilmektedir.

Saha Yönetim Sistemi Kurulum amacı üst yönetimin belirlediği stratejeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için operasyon faaliyetlerinin liderler tarafından yönetilmesidir.Saha yönetim yetkinliğini geliştirmek için TPS uygulamalarını ve metotlarını saha operasyonları ile birleştirerek sahanın günlük olarak yönetilmesini ve üst yönetimin uzun dönemli hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Gemba Partner sektör göz ardı etmeksizin her türlü işletmenin Günlük saha yönetim sistematiğini kurarak temel işletme kültürünü oluşturur. Böylece liderlik gelişimini de sağlayarak operasyon yönetici ve liderlerinin yönetim yetkinliğini geliştirir

Çalışma Konsepti

 • Operasyonel Ana hedeflerin belirlenmesi
 • Görsel Yönetim entegrasyonu
 • PDCA adımlarına göre kontrol sistematiğinin oluşturulması
 • Günlük Kaizen Kültürünün Oluşturulması
 • Saha Yönetim ve Kontrol Parametrelerinin oluşturulması
 • Standart iş yapısının Oluşturulması
 • Liderlik Görevlerinin Belirlenmesi
 • Henkaten Yönetimi ( Değişikliğin Tespit Edilmesi)
 • PFUS sistematiğinin oluşturulması
 • Üretim Kontrol ve Takip Sistemlerinin Kurulması
 • Ergonomi ve 5S
 • Yerinde kalite Uygulamaları

Saha Yönetimi ve Geliştirme Sistem Desteği Almak İstiyorumGemba Partner uzmanlarını kendi sahalarına davet ederek yerinde bilgi alış verişi yapmak isteyen Saha yönetim ve geliştirme sistemlerini kendi sahasına entegre etmek isteyen firma yetkilileri aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bizlerle bağlantıya geçebilirler.
Kayıt Ol

Çalışmalarımız ile ilgili duyuruları takip etmek ve haberdar olmak için Email listemize Kayıt olabilirsiniz.