Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi

Zincirin Bütünüyle YalınlaştırılmasıYalın Tedarik Zinciri Yönetimi

Tüm Operasyonların Yalınlaştırılması


Yalın Tedarik Zinciri hammaddeden ürün teslimine olan tüm operasyonel süreçlerde oluşan israfları tespit etme ve elemine ederek toplam teslimat zamanını kısaltmayı hedeflemektedir.

Değer Akışının önemli bir süreci olan Tedarik Zinciri yönetimi ürünün oluşması gereken hammadde, malzeme ve hareketleri, hareket esnasında oluşan stoklar, ürünün oluşmasından sonra müşteriye kadar olan nakliye operasyonlarını bütünü ile inceler.

Tedarik zincirine dahil olan alt firmalar ve süreç destekçilerinin gelişmesi değeri oluşturan ana süreç sahibi için önemli bir adımdır.

Tedarik zincirinin geliştirilmesi müşteriye ulaşma, diğer bir değişle nakit döngüsünün hızlandırılması için Yalın dönüşüm çalışmalarında öncelikle yer verilmesi gereken bir yönetim destek çalışmasıdır.


Yalın Tedarik Zinciri Yönetiminde Odaklanan Konular

Tedarik zincirinde yüksek frekans ve düşük hacim prensiplerinin uygulanabilir olup olmadığı , müşteri talepleri gözününe alınarak maliyet düşürme çalışmalarının tüm zincirde uygulanması ve sürekli iyileştirme bakış açısının yerleştirilmesi tüm çalışmalarda temel bakış açısını oluşturmaktadır

 • Tedarik Zinciri Operasyon İnceleme ve Analizleri
 • Tedarik Zinciri Kaynaklı Maliyet Analizleri
 • Planlama (Plan varlığı ve detayı)
 • Siparişleme (Dengeli siparişleme ve saha bazlı sipariş günceleleme, sipariş lotları)
 • Paketleme (Kutu , Plaet ve Araç doluluklarından yola çıkarak gerçek paketleme verimliliklerinin hesaplanması , gerekirse düzeltilmesi veya güncellenmesi)
 • Depolama - WMS
 • Kanban uyguamalarının yerleştirilmesi ve geliştirilmesi
 • İhracat / İthalat ve gümrükleme kaynaklı kayıplar ve önlemler
 • Toplama operayonları (Milkrun)
 • Satınalma Yönetimi
 • Sevkiyat Operasyonları (Yükleme Simulasyonları)
 • Ürün ve Ara Ürün Stok seviyelerinin Optimizasyonu)
 • İç Lojistik Malzeme Akış Analizleri
 • Lojistik Kaizen Pratikleri

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.


Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen firmalar aşağıdaki iletişim kutusunu kullanarak bizimle bağlantıya geçebilirler.

Kayıt Ol

Çalışmalarımız ile ilgili duyuruları takip etmek ve haberdar olmak için Email listemize Kayıt olabilirsiniz.