İsrafla Mücdale Bu Sefer Kozlusan’da.

Bugüne kadar seminerlerimiz, saha tesptit çalışmaları ve yerinde uygulamalarla israfın ne olduğunu, basit uygulamalarla ortadan kaldırıldığında işletmelere katacaklarını izah etmek için bir çok çalışma yaptık. Bu çalışmaların en etkilisi tabiki yerinde yapılan saha çalışmalarıdır. Böylece tespit edilen akış içerisindeki problemler yerinde gösterilmekte ve beyin fırtınası yöntemi ile işletme personelleri ile aksiyonları tespit edilmektedir.

Benzer bir çalışmayı geçtiğimiz aylarda Manisa bölgesi firmalarından Kozlusan Isıtma Sistemleri’nde gerçekleştirme imkanı bulduk. Yaptığımız çalışmada temel Japon yönetim yaklaşımları ile üretim sürekliliğinin sağlanması halinde elde edilecek kazançları yerinde tespit ettik ve ilgililerle paylaştık. Saha çalışmasının ardından tüm firma personeline temel kaizen düşüncesi ve uygulamalı örneklerle kaizenin işletmeye sunacağı yeni fırsatları anlatmaya çalıştık.  Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya bölgede faaliyet gösteren yerel gazetelerin de ilgilisi oldukça fazlaydı.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar ana sanayi ve bağlı bulundukları diğer organizasyonlar tarafından eğitilmekte ve israfla mücadele konularında destek görmektedir. Fakat farklı sektörde faaliyet gösteren diğer işletmeler aynı imkana sahip olamadıklarından eski atölye kültürü ve getirdiği işletme körlüğü bu işletmelerde daha fazla olmaktadır. Bundan dolayı bizler ve bizim gibi firmaların yaptıkları saha çalışmaları firmalar için güzel örnekler oluşturmakta ve gelişimlerine ışık tutmaktadırlar.

Bizi davet eden firma yetkililerine bu keyifli çalışma için teşekkürü bir borç biliriz.