Kanri = Yönetmek

 

Hoshin Kanri, Henkaten Kanri (Değişiklik Yönetimi), Nichijou Kanri (Günlük Yönetim) gibi Japon orjinli Yalın kavramların orjinalinde Kanri oldukça kullanılan bir kelimedir. Kelime anlamı olarak genelde Yönetmek fiilini ifade etse de aynı zamanda “Kontrol” anlamınıda içermektedir.

Toplam Kalite Yönetimine göre “Kanri” = Yönetim  :Amaçların etkili bir şekilde başarı ile sonuçlandırılması için gerekli olan bütün faaliyetlerdir. Bu aynı zamanda faaliyetlerin kontrolünü de kapsar. Yönetim süreçleri 4 temel fonksiyondan oluşur. Bunlar; Hedeflere ulaşma yollarının” Planlanması”, bu Planların “Uygulanması”, Uygulamaların “Kontrolü” ve karşı önlemler için “Önlem” alınmasıdır. Bu uygulamaya bir çoğumuzun bildiği gibi kısaca PUKÖ (PDCA) çevrimi denmektedir. PUKÖ (PDCA) oldukça basit ama bir o kadar da etkili bir yöntemdir. Çoğu saha yöneticisi tarafından göz ardı edilen bu uygulama, hedeflerin gerçekleşmesinde ki en büyük araçtır. Her ne kadar basit bir yöntem olsa da PUKÖ çevrimindeki sıralama zaman zaman karıştırılıyor veya sadece P ve U adımlarında yarım bırakılıyor. Çıkan sonucun ne kadar sağlıklı olur orası tartışılır.

Bir şirket politikasında amaçlanan şey, politikaya karşılık gelen hedefin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen bu hedefin zaman içerisinde geliştirilmesidir. Hedefleri yönetme kavramını aşağıdaki gibi ikiye ayırabiliriz.

1-     Yapılan yeni bir iş için hedef -planları belirlemek ve bunların kontrolü – yönetimi.

Bu durumda çevrim alışıla geldiği gibi Planlama evresi ile başlamalıdır. Bu yönetim ve kontrol şekline “ Kaizen   (İyileştirme) Yönetimi” denilebilir. Bu noktada çevrimin bütün adımları teker teker uygulanmalı, adımlar sorumluları ile birlikte görselleştirilmelidir.

2-  Mevcutta var olan, uygulaması kararlaştırılmış fakat uygulama sonuçlarındaki dalgalanmaları ortadan kaldırmak için yapılan kontrol

Yapılan iyileştirme sonrası “Aksiyon” adımı ile yeni faaliyetin standart bir faaliyete dönüştürülmesi gerekir. Bu gibi durumlarda sonuç üstündeki değişikliğin ortadan kaldırılması ve standart bir çalışma amaçlandığından döngü içerisindeki “Planla” aşaması “Standartlaştır” olarak değişir ve çevrim “SUKÖ (SDCA)” halini alır.  Bu yönetim ve kontrol şekline “IJINO KANRI” yani “Sürdürülebilirlik Yönetimi”  denir. IJI yapılan faaliyetin “Maitanence – Bakım” evresidir. Sürecin herhangi bir dalgalanmaya uğramaması ve planlandığı şekilde devam edebilmesi için sürekli kontrolü şarttır.

standardizasyon ve gelişim ilişkisi

Hedeflerin geliştirilmesi ve  standardize edilmesi, süreç yönetiminde istenilen sonuçlara ulaşabilme açısından oldukça etkilidirler. Şu ana kadar yapmış olduğum firma denetimlerinde hat akışı veya parça kalite güvencesinde herhangi bir problem olmasa da hedefler tablosu veya KPI listelerinde hedeflerin tutmadığına, bu tutmayan hedeflere herhangi bir karşı aksiyon alınmadığına ve nedenlerinin bile araştırılmadığına çok şahit oldum. Hedeflere etki eden problemlerin ve nedenlerinin bilinmemesi işletme yönetim performanslarında dalgalanmalara yol açacaktır.  Bu dalgalanmaların zamanla işletmelerin  “Cost of Poor Quality –  Kalitesizlik Maaliyetleri”ni arttıracağını unutmamak gerekir.
1 comment

Orhun Çakır Ağustos 5, 2012

PUKO çevrimini duymuştum ama ilk defa çevrimin nasıl işlediğini burada öğrenmiş oldum. Güzel bir anlatım olmuş. Tebrikler
Leave a Reply