Atölye Yönetim ve Geliştirme

Atölye Yönetim ve Geliştirme Sistemi 

Üretim verimliliği şirket hedefleri arasında en önemli politikalardan birsidir. Verimli üretim süreçleri  içinde doğru hedefleri tespit etmek ve bu hedefleri gerçekleştirebilecek doğru organizasyonu, takımları kurmak gerekir.  Üretim faaliyetleri, oluşabilecek problemlere anında önlem alabilmek için günlük takip edilmesi gereken süreçlerden oluşmaktadır.  Atölye yönetim sistemi, Hoshin Kanri yönteminin Günlük Yönetim kısmını kapsar. Üretim hedeflerinden yola çıkarak, süreç hedefleri ile birlikte destekleyici alt hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri planlar,uygular ve kontrol eder.

Sistem içinde işlenen konular