Gemba Kaizen

Gemba Kaizen  – Saha İyileştirme Faaliyetleri
İşletmeler  için en büyük problemlerden birisi  üretim için gerekli olan zamanın etkin kullanılamamasıdır. Üretim zamanlarını, makine uygunluk oranlarını etkileyen bir çok faktör vardır. Fakat işletme içinde çalışan saha yöneticileri, problemlere zaman içinde alıştıklarından bu problemleri kimi zaman görememekte veya nasıl çözeceklerini bilememektedir.
Özellikle üretim sahalarında bu tarz problemleri yoğun yaşayan firmalar için Gemba Partner , Gemba Kaizen faaliyetlerini çözüm olarak sunmaktadır. Gemba Kaizen ile ” Sahada problemlerin tespit edilmesi,  iyileştirme süreçlerinde üretim sahasında çalışan yönetici ve personellere liderlik ederek şirketlerin iyileştirme uygulama ve yönetimi becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Gemba Kaizen uygulamaları sonucunda firma çalışanları problemleri fark eder, uyarır, öneri düşünür, uygular ve sonuçlandırır. Problemlerden yeni fırsatlar ve katma değer çıkartmasını öğrenirler.
Faaliyetlerde uygulanan yöntemler 
Süreklilik Sağlayan Çalışmalar 
Kaizen çalışmaları from Gemba Partner  Lean Management Consulting