Yalın Süreç Değerlendirme

Yalın Süreç Değerlendirme

Yöneticiler zamanla kendi işletmelerindeki ufak problemleri bir rutin olarak kabul etmeye başlarlar. Bu ufak problemler zamanla büyük problemlere yol açtıklarında kimi zaman bu problemleri ya fark edemezler ya da kabul etmek zorunda kalırlar. Bu yüzden her zaman işletme körlüğüne karşı bir 3. gözün işletmeye içerisinde süreçlere dahil olup değerlendirmesi o şirket açısından yeni katma değerlerin ortaya çıkması açısından büyük bir şanstır.

Yalın Denetim’de biz gerek ofis gerekse üretim atölyelerini yalın sistem kriterlerine göre değerlendirip sonucu size bir yol haritası şeklinde sunarak hangi alanda iyileştirmeler yapmanız gerektiğini göstermiş oluyoruz. Bu denetim bir ISO Kalite Yönetim Sistem denetiminden farklı olarak şirketinizin hedeflerinden, uygulama sahasına kadar yönetimin nüfuz ettiği bütün süreçleri Yalın Yönetim kriterlerine göre denetler.

Özellikle müşteri memnuniyetini sağlayan 5 Ana Misyon Kalite,Maliyet,Üretim,İnsan Kaynakları ve Güvenlik hedeflerini baz aldığımız değerlendirmemizde incelediğimiz konular aşağıdaki gibidir.

İnceleme Konuları