TPS – Yalın Üretim Uygulmaları

TPS- Yalın Üretim Uygulamaları

TPS, Toyota tarafından 50 yılı aşkın bir sürede geliştirilmiş halen daha gelişmeye devam eden bir yönetim ve üretim sistemdir. Yalın Üretimini temeli olarak bilinen TPS bugün sadece Toyota değil, sonradan kurulmuş bir çok başarılı sisteminde temelini oluşturmaktadır.
TPS, sadece bir üretim ve sistemi değil, maliyet azaltmayı amaçlayan bu amaca hizmet eden faaliyetleri ile nitelikli insan kaynağını yetiştiren insan odaklı bir yönetim sistemidir. İnsanların düşüncesine önem verdiğinden ve insanları düşünmeyi teşvik ettiğinden dolayı TPS aynı zamanda “Thinking People System” (Düşünen insanlar sistemi) şeklinde de tanımlanır.
Üretirken kazanmayı amaçlayan TPS’in maaliyet prensibine göre asıl maliyetler işçilik, hammadde, enerji ve diğer kalemlerde değil, uygulanan üretim metodunun içinde gizlidir. Üretim metodundan israflar ayıklandığında elde edilen getiriler, diğer maliyet kalemlerini de azaltacağından ilk önce üretim metodu iyileştirilmelidir. Yalnız gerektiği zaman, gerekli miktarda gerekli ürünü üretmek TPS’in temel düşüncesidir.
TPS Evi[gap height=”10″]TPS, üretim sistemi JIT(Tam zamanında üretim) ve Jidoka (Otonomasyon) sütünlarını üzerinde durmaktadır.Bu iki sutunu ayakta tutmaya yaran temel yapı taşları kurulduğunda şirket için önemli olan 5 Ana misyon değer kazanır.
5 Ana Misyon 
Üretim içerisindeki israfları ( Muda) 7 Temel başlık altında toplayan TPS, sürekli üretim akışı sağlandığı taktirde israfsız bir üretim yapılacağını ön görür. Muda’ların bertarafı için Kaizen devreye girer. Bu iki sütün doğru temeller üzerine kurulduğunda stok seviyesi azalır, çalışanların becerileri gelişir, ekipman verimliliği artar, müşteriye tam zamanında sevkiyat gerçekleştirilir ve planlı –istikrarlı şirket büyümesi gerçekleştirilmiş olur.
Toyota’nın bir dokuma tezgahı üstünde temellerini attığı ve daha sonrasında otomotiv sektöründe yıllarca geliştirdiği TPS bugün sanayi haricinde hastaneler, oteller, inşaat firmaları, restoran işletmelerinde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
TPS uygulayan firmalar üretim verimliliğini % 50 arttırabilir, Kalite seviyesini % 90 geliştirebilir, % 30 iş gücü azaltabilir, termin zamanını % 50 kısaltabilir, üretim sahasında % 40 boş alan kazanabilirler.
TPS uygulamalarını gerçekleştirdiğimiz firmalardaki etkili sonuçları Başarı Hikayelerimiz sayfamızda görebilirsiniz.