Standart İş : Gelişimin Temeli

Bilindiği gibi TPS’ in (Yalın Üretim) en önemli unsurlarından biri de “Standart iş” kavramıdır. Peki neden Standart iş ?
Öncelikli olarak işin kalitesini, iş güvenliğini ve işin süresini garanti altına alan bir yöntemdir. Diğer yandan, yapılacak işi her defasında aynı biçimde tekrarlanacak şekilde gösteren yöntemdir. Başka bir deyişle değişkenlikleri azaltır.
Standart işin 3 temel öğesi vardır. Bunlar ;
Takt Zamanı faaliyetin hızını belirlediği gibi, aynı zamanda satış hızıdır.
Standart iş için gerekli olan diğer bir unsur ise, iş sırası ve iş talimatlarıdır. Standart çalışma talimatında; iş istasyon krokisi, stok bulundurulacak noktalar, kontrol noktaları, iş güvenliği önlem noktaları, işlem sırası ve çevrim zamanı olmak zorundadır. İş talimatları ise, standart çalışma talimatında belirtilen her nokta için işin nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı biçimde anlatan dökümandır.
Proses içi stok ; çalışanların bir işi aksama olmadan sürdürebilmeleri için, proses aralarında olması gereken minimum stok miktarıdır.

[gap height=”5″]STANDART İŞ TANIMLAMASI:

Standart iş tanımları, aynı orkestrada olduğu gibi her enstrüman için ayrı ayrı hazırlanan nota kağıtlarına benzer. Bu tanımlarda; ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve hangi zaman dilimi içerisinde yapılması gerektiği ayrıntılı olarak belirtilir. Standart iş tanımlamasını Japonlar şöyle anlatmaktadır:
“Şirketler bir orkestra gibidir. Müşteri, orkestra şefi olarak müziğin temposunu tayin eder. (Takt-Time) Her yapılan iş bir enstrüman gibidir. Herkes neyi, ne zaman ve nasıl çalacağını bilir ve notasına uyarsa, sonunda ortaya herkesin çok beğeneceği, yüksek kaliteli ve güzel bir müzik çıkar”.
Standart iş talimatları belirli bir an için sabittir.
“Bir prosesi standartlaştırmadan iyileştirmek imkansızdır, bu sadece yeni değişkenlikler ekler.”- M. İmai

[box style=”1″][separator headline=”h3″ title=”YAZAR HAKKINDA“][responsive]

Hakan Morsallı - TPS Uzmanı

[/responsive]Hakan MORSALLI 

1962 yılında İstanbul doğumlu olan Hakan Morsallı, Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Motor bölümü mezunudur. Çalışma hayatını 1987 yılından beri otomotiv yan sanayi çeşitli sektörlerinde devam ettirmektedir. Yazarın Profilini incelemek için tıklayınız.    [/box]