Bakım mı Yoksa Yönetim mi ? Yeni odağımız TPM

Üretim firmalarının özellikle israfların önüne geçme ve verimliliklerini arttırma adına en sık tercih ettikleri uygulamaların başında gelmektedir TPM.

TPM uygulamaları Japon Nippon Denso tarafından geliştirilmiş ve ilk defa yine Nippo Denso tarafından uygulanmıştır. Etkili sonuçları görüldükten sonra da hemen hemen bütün Japon işletmelerinde temel işletme kültürü haline getirilmiştir. Özellikle ülkemizde de son dönemlerde problemlerle ve israflarla mücadele için en çok tercih edilen tekniklerden birisi olmuştur. Öyleki, Japonya JIPM (Japan Institute of Plant Maintanence) tarafından yapılan ödüllendirmelerle dünya seviyesinde bir işletme yönetimine sahip olduklarını kanıtlayan firmalarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

TPM faaliyetleri ilgili oluşan genel yanlış algı içeriğindeki bakım odaklı uygulamalardan dolayı “Bakım” faaliyetlerini geliştirici uygulamalar olarak düşünülmekte ve sadece organizasyonların bakım departmanları tarafından uygulanması gereken faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı bakım departmanlarının iş yükü arttırılmakta ve istenilen sonuçlara ulaşmak kolay olmamaktadır. Bu algıyı ortadan kaldırmak ve faaliyetlerin amacına uygun olarak işleyebilmesi için önceleri Total Productive Maitanence  ( Toplam Verimli Bakım ) olarak tanımlanan faaliyetler Total Productive Management (Bütün organizasyonun dahil olduğu verimli yönetim faaliyetleri) olarak değiştirilmiştir.

Total ile bütün şirket organizasyonun tek bir amaca hizmet etmesi ifade edilmektedir.  Tek bir departman yönetiminde değil, bütün şirket organizasyonun faaliyetlere katılımını sağlayarak hedeflenen sonuçlara hep birlikte ulaşmak amaçlanır. Kısacası herkesin katılımı ile etkin bir şekilde yapılan yönetim faaliyetlerinin bütünüdür TPM.

TPM’in amacı TPS ‘in (Yalın Üretim) iki sütünu olan Just in Time ( Tam zamanında üretim)  ve  Jidoka’nın ( Otonomasyon)  doğru ve problemsiz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.  Müşteriye taahüt edilen zamanda kaliteli ürünleri temin edebilmek için makine-ekipman verimliliğinin ve problem aksiyon gücünü ortaya konulması TPM teknikleri ile mümkündür.  Bundan dolayı TPS ve TPM mekanizmaları birlikte çalışırlar ve birlikte etkin sonuçlar ortaya koyarlar. TPS temel tekniklerinin uygulanmadığı atölyelerde TPM tek başına uygulanmaya başlandığında karşılaşılan problemlerin ve zorlukların nedeni bundandır.

Japonya’da uygulanan son dönem TPM düşüncesi TPM ‘i ayrı bir faaliyet olarak değerlendirmeyip bütün şirket uygulamalarını da içine alan işletmenin temel kültürü haline getirmektedir.  Ayrıca,  günlük yönetiminin her adımında TPM’e göre iş yapılmakta ve ödül almak veya itibarı kazanımı için değil, sonuç almak için TPM adımları başarılı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. TKY (Toplam Kalite Yönetimi) ve TPS üretim adımları TPM ile birleştir ve tek bir faaliyette bütün adımlar etkin bir şekilde uygulanır.TPM

Toplam Verimli Yönetim kapsamında günlük faaiyetleri yöneten özellikle atölye personellerinin yetkinliklerinin arttırılması ve OJT ( iş sırasında eğitimlerle)  ile organizasyon içinde değer katan insan kaynağı (nitelikli insan kaynağı) yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu değer, kendi liderini yetiştirip, problemlerle mücadele edebilen insanı işaret etmektedir.

TPM faaliyetleri sonucu arzulanan üretim verimliliğinin ve ekipman kullanım ömrünün arttırılması yönündedir. Fakat yönetimin verimliliğini hedef alan TPM motivasyonu yüksek, herkesin istiyerek çalışabileceği bir iş yeri ortamının oluşturulmasını amaçlar. Motivasyonu yüksek, problemlerle mücadele edebilen güçlü bir iş yeri ortamı kurulduğunda ortaya çıkan sinerji değere dönüşecek ve bununla birlikte ekipman verimliliği kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Japon işletmelerine göre rekabet şartlarının zor olduğu global piyasalarda var olabilme ancak ve ancak ” Global Ürün” üreterek gerçekleşir.  Global Ürün : müşteri tarafından tercih edilen, bulunduğu topluma katkı sağlayan ve çevreye duyarlı üründür.  Global Ürünü üretmek ise hangi amaca hizmet ettiğini bilen nitelikli insan kaynağı ile mümkündür.  Bu amaç doğrultusunda TPM faaliyetlerindeki sütünların hizmet etmesi gereken konular aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Sizde işletmenizde TPM adımlarından etkili bir şekilde yararlanmak istiyorsanız ;

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.