TPS : Düşüncenin Gücü

TPS ve Yalın Üretim kavramları bir birleri ile hep bağdaştırılır, arasındaki fark sürekli irdelenir. Aslında temel prensip olarak baktığımızda TPS ile Yalın Üretim aynıdır. Herkesin bildiği gibi Yalın Üretim Toyota Üretim Sisteminden doğmuştur. TPS’in  Amerikalılar tarafından ifade ediliş şeklidir.
Biraz detaylı incelediğimizde TPS kendisine has düşüncesi ile halen Japon Felsefesini koruyabilmektedir. Yalın Üretim ise batı kültürü ile tamamen birleşmiş, düşünceden ziyade artık tamamen teknik ve uygulamalara yoğunlaşmış durumdadır. Bazı yöneticiler için teknikler daha önemli olabilir fakat, kültürel bir değişiklik isteniyorsa ilk önce organizasyonun DNA’sını değiştirmek, alışkanlıklardan vaz geçmek gerekir. Bu da ancak kuvvetli bir düşünceye inanmak ile gerçekleşir.
Aslında hem TPS‘in hem de Yalın Üretim Tekniklerinin odak noktası en başta İnsandır. İnsan olmadan ne maliyet azaltılması, ne de istikrarlı şirket büyümesi gerçekleşir. Asıl amaç “Nitelikli İnsan Kaynağı” yetiştirebilmektir. Peki Bu Nitelik Nedir?

[box style=”1″]

TPS israflarla (Muda) mücadele de en etkili yoldur. Fakat bu yolda ilk önce mücadele edebilecek çalışanlara ihtiyacı vardır. Bu çalışanların ise israflara karşı akılcı çözümler sunabilmesi için doğru düşünmeyi öğrenmeleri gerekir. İnsanları düşünmeye sevk ettiğinden ve insan fikrine önem verdiğinden dolayı TPS sadece bir otomotiv üreticisinin ismi ile anılmaz aynı zamanda “Thinking People System“(Düşünen İnsanlar Sistemi ) şeklinde de ifade edilir.
Verimli bir iş yeri ortamı için önce çalışan motivasyonu önemlidir. Çalışan ise ancak düşüncesi değer gördüğünde ve hayata geçtiğinde kendisini mutlu hisseder. Mutlu çalışan iş yerine isteyerek gelen, verimli çalışandır. Öyleki projelerini yönettiğimiz bir çok firma çalışanı Kaizen’in keyfine bir kere vardıktan sonra Kaizen’i bağımlılık yapan vaz geçilemez bir alışkanlık olarak tanımlamakta ve hatta hafta sonları bile düşmeden duramadıklarını iş başı yapmayı heyecanla beklediklerini belirtmektedirler.
Bu durumu TPS’in kurucusu Taiichi OHNO ‘nun TPS için yaptığı en vurucu tanımı ile açıklayalım ve yazımızı noktalayalım.

[box style=”1″]Toyota sistemi ( TPS ), çok çalışarak sonuçlara ulaştıran bir sistemden ziyade insanların yaratıcılıklarına limit koymayan bir sistemdir. Bundan dolayı insanlar Toyota’ya çalışmak için değil düşünmek için gelirler.[/box]

[box style=”1″][separator headline=”h3″ title=”YAZAR HAKKINDA“][responsive]

[/responsive]Atakan Zehir

Atakan Zehir 2003 yılında Saitama Üniversitesi – Japon Yönetim Sistemleri, 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi – Japon Dili eğitimi bölümlerinden mezun olmuştur. Daha sonasında ise Toyota grup firmalarından Toyoda Iron Works firmasının Türkiye’deki yatırımı Toyotetsu Otomotiv ‘de ilk profesyonel çalışmalarına başlamış, TPS faaliyetlerini pratik olarak ilk defa burada tecrübe etmiştir. Yazarın Profilini incelemek için tıklayınız.    [/box]

[gap height=”15″][separator headline=”h4″ title=”Duyurularımızdan Haberdar Olmak için Listemize Kayıt Olabilirsiniz.”]

[one_third]

[/one_third] [one_third][/one_third] [one_third_last][/one_third_last]